UAB „Elektrinio transporto sistemos“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą

UAB „Elektrinio transporto sistemos“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-03-0058 „Elektrinio miesto transporto kūrimo laboratorijos įrengimas, modulinio elektrinio miesto autobuso prototipo sukūrimas ir bandomosios partijos gamyba“. Projekto tikslas – įrengti elektrinio miesto transporto laboratoriją, sukurti modulinio elektrinio miesto…

plačiau