UAB „Elektrinio transporto sistemos“ įgyvendino iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą

UAB „Elektrinio transporto sistemos“ įgyvendino iš Europos regioninės plėtros fondo, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuotą projektą Nr. J05-LVPA-K-03-0058 „Elektrinio miesto transporto kūrimo laboratorijos įrengimas, modulinio elektrinio miesto autobuso prototipo sukūrimas ir bandomosios partijos gamyba“. Sėkmingai pasiektas projekto tikslas: įrengta elektrinio miesto transporto laboratorija, sukurtas modulinio elektrinio…

plačiau